Maand van de Bijbel 2022

Zoek de verschillen:

Oud (NBV2004) en Nieuw (NBV2021) naast elkaar
De eerste bladzijden van het boek Openbaring NBV04 en NBV21

Je ziet twee van mijn Bijbels de ene is ruim 17 jaar oud en de andere een paar maanden. Het intensieve gebruik van lezen en studeren zie je terug in het Boek links – het woord stukgelezen is op zijn plaats-, het rechts gelegen boekwerk heeft een (nog) maagdelijke voorzijde en het papier is gereed om aangepakt te worden, om de stukken ervan af te lezen.

Thuis en buiten

De rode variant heeft voornamelijk op mijn studeerkamer op mijn bureau gelegen én op talloze tafels in de kerk tijdens bijbelstudiegroepen, openingen van vergaderingen, werkbesprekingen. En bij mensen thuis om rouwdiensten voor te bereiden of een doopdienst of een huwelijksceremonie of om gewoon uit te lezen tijdens of na afloop van een pastoraal gesprek. De witte heeft alleen nog maar op het bureau van mijn studeerkamer gelegen. Hij is nog niet buiten geweest.

Het was na 17 jaar gebruik hoog tijd een nieuw exemplaar aan te schaffen. De beste mogelijkheid deed zich voor bij de presentatie van de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (NBV21) vorig jaar oktober, toen de nieuwe vertaling is aangeboden door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap aan koning Willem-Alexander.

Nu ligt de NBV21 in huis, op mijn bureau tussen computermonitor en toetsenbord in:

De NBV21 ligt op een vertrouwde plek op mijn bureau

Bestseller

Al een tijdje wil ik iets schrijven over deze nieuwe Bijbeluitgave. Deze maand en tot diep in februari is het de Maand van de Bijbel georganiseerd door een bekende Nederlandse uitgeverij en gesteund door diverse organisaties.

Ik lees deze zin op de website:

Tijdens de Maand van de Bijbel zetten we deze inspirerende bestseller op de agenda om er samen in te duiken, eruit te lezen en verhalen en ervaringen met elkaar te delen.

Een bestseller is de Bijbel zeker. Nog steeds over de gehele wereld is de Bijbel het best verkochte boek en bereikt het mensen die zoeken naar zingeving, ontdekken van cultuur, geraakt door het verhaal van God, Jezus en de mens. Iedere dag duik ik erin – ik open mijn dag met een Bijbelvers die ik lukraak kies of als ik een Bijbelboek van A tot Z lees.
Vanmorgen las ik 2 Korintiërs 2, vers 18 t/m 22:

18Zo waar God trouw is, wanneer ik ja tegen u zeg bedoel ik ook ja, niet nee. 19 De Zoon van God, Jezus Christus, die wij – ikzelf en Silvanus en Timoteüs – aan u verkondigd hebben, was immers ook niet iemand die ja zei en nee bedoelde.
Hij belichaamt het ja. 

20In Hem worden alle beloften van God ingelost; en daarom is het ook door Hem dat we amen zeggen, tot Gods eer. 21Het is God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd, 22heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en als voorschot de Geest in ons hart gegeven heeft.

NBV21

Ja!

Een stukje tekst uit een van de brieven van Paulus. Waar mijn oog nu vooral op valt is Jezus de belichaming is Gods “Ja”. God zegt “Ja’ tegen de mens, tegen jou en mij. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, hoe je in het leven staat, hoe bochtig je verleden ook is geweest, of hoe onzeker je heden en toekomst ook is, Gods ‘Ja’ stáát.

Als zijn “Ja” klinkt, zo mijmer ik verder, dan staat de schepping niet los van Hem; alles is met Hem verbonden. Het leven is niet in zijn licht geroepen om te eindigen in een “Nee”. Zijn “Ja” geeft hoop voor nu en straks. En als God “ja” zegt dat ik er mag zijn, zeg ik dan ook “ja” tot mijn medemens? Hoe gaat je leven eruit zien als je alleen maar “Ja” zegt?
Goed, er is een film met acteur Jim Carrey, Yes Man, waarin een doodgewone man met een doodgewone baan ervoor kiest om tegen alles “ja” te zeggen. Al is deze film wel erg grappig, daar doel ik nu niet op…

Verhalen in de Bijbel

Het citaat van de Maand van de Bijbel-website zegt ook iets over delen van verhalen. In de Bijbel vind je talloze verhalen en geschiedenissen die millennia meegaan en nog steeds harten van mensen raken, ook dat van mij.

Zelf vind ik het een hele uitdaging om een keuze te moeten maken uit de vele verhalen en teksten die mij persoonlijk veel zeggen. Om het nóg moeilijker te maken kies ik er maar twee, één uit het Oude (of Eerste) Testament en één uit het Nieuwe (of Tweede) testament.

1. Worstelen met God

In het OT vind ik het verhaal van het gevecht van Jakob aan de Jabbok een intens en tot de verbeelding sprekend (klik hier om te lezen, Genesis 32).. Het aantal verzen is niet zo groot en toch zit het propvol symboliek, betekenis en zingeving.

Dit verhaal zoekt contact met jou waardoor jij zelf komt tot vragen als: “Wie ben ik” of: “Waarom ben ik hier?” Vragen die ieder mens zich kan stellen, soms de ene keer meer dan de andere. Het verhaal van Jakobs worsteling met (de engel van) God brengt me ook bij de vraag; “Waarom geloof ik eigenlijk?”

Tuurlijk, ik kom uit een gelovig nest. Kerkgang, catechese; tijdens mijn puberteit heb ik nauwelijks een kerk van binnen gezien – alleen met kerst en Pasen, want dat moest -. En op een gegeven moment als 17jarige toch weer de kerk in vanwege een bepaalde dominee; aan wie te zien was dat hij het meende van wat hij zei.

Waarom geloof ik eigenlijk?

Tsja, waarom geloof ik eigenlijk? Waarom geloof jij (niet)? Als dominee heb ik diverse antwoorden gekregen, tijdens huisbezoek, bijbelstudiekringen, jongerengroepen, catechese.

Geloof is houvast, vertrouwen, bouwen, tweestrijd, bidden, durf, roeping, reset, ritueel en zoeken.
Geloof is niet vanzelfsprekend en is met ups en downs aanwezig.
Geloof is wel mooi, maar die kerk zit er tussen.

Jakob kiest voor de uitdagende weg van geloven in God. Hij gaat met God die als een nachtgedaante tevoorschijn komt, eerst worstelen.

Worsteling van Jakob (Chris Cook www.chriscookart.net)

Jakob heeft God in de greep (!) – vragen stellen, bidden, jezelf afvragen waarom geloven; God verantwoordelijk houden dat Hij alles maar op zijn beloop laat in de wereld, God zou zich wat meer van zijn goede kant mogen laten zien in je leven want het is donker en eenzaam…

Allemaal worstelvragen die Gód klem kunnen zetten. Want Jakob wil winnen. Ik wil ool van God winnen. Ik wil heel graag dat Hij doet wat ik Hem vraag. Jakob is bezig met God te vormen tot een afgod die erg op Jakob zelf lijkt en als ik niet oppas doe ik precies hetzelfde…

God ontregelt en zegent Jakob

Dan horen we van het moment dat de nachtgedaante Jakob raakt in de holte van zijn heup. In plaats van hinderen moet hij hinkelen. In plaats van fiere stappen, loopt hij mank. Ja, door de aanraking wordt het fundament van Jakobs leven ontregeld, gereset. Jakob moet weer opnieuw leren lopen, bij wijze van spreken. Met de zegen van die God.
Een indringende ervaring, ontregelend, verwarrend, zelfs mank-makend, een zichtbaar teken in de heup en in zijn ziel…
Zijn er bij u en jou ervaringen in je leven die je zo diep hebben geraakt, zelfs jou hebben verwond, waardoor je een ander mens bent geworden? En kun je die ervaring koppelen aan het oog in oog staan met God?

Om te voorkomen dat het een hele preek wordt, noem ik een tweede voorbeeld van verhalen die mij raken, nu uit het Nieuwe Testament:

2. Een engel op aarde

Uit één van mijn favoriete Bijbelboeken kies het laatste boek van de Bijbel. Daar is een spannende scène te lezen van een machtig grote engel die afdaalt naar de aarde met deze boodschap: “Het is de hoogste tijd”, zie Openbaring 10, klik hier om te lezen in de NBV21-versie.

Heel filmisch en beeldend vertelt Johannes op Patmos wat hij ziet. Zie je het voor je wanneer Johannes krijgt te horen dat hij naar de grote engel moet stappen, zoals jij loopt naar het Vrijheidsbeeld in New York? Hij mag uit de hand eten van de engel – een boekje, het evangelie (de goede boodschap) zélf, alsof rekening wordt gehouden met je spijsvertering. “Eet dit op”.
Er gebeurt dan van alles in je lijf. Let op de volgorde van de woorden van de engel: het zal branden in je maag (vs.9), maar in je mond zo zoet als honing. In díe volgorde: de engel gaat van de buik naar de mond.
Eerst zal dat Woord van God zwaar op de maag liggen; moet je ermee worstelen (!) en ervan doordrongen raken. Geloven is niet iets van de zondag, ook de andere dagen en soms tegen de klippen op, tegen alle ongeloof in, tegen je eigen ongeloof in….

Eten uit Gods Hand

Geloven is een leven lang leren – elke dag opnieuw, wees ermee bezig. Je hebt je blijvend te oefenen in je geloof. Geef Hem gewicht in je leven – is God de ballon aan een touwtje in je leven? Is Hij de goedaardige buurman die je groet op zondagmorgen? Is Hij je Schepper, je Bron van je leven? Hij is er, zijn “Ja” houdt stand.
Ik blijf me steeds bewust dat ik eet uit Gods Hand, ook mijn brood in de morgen of smoothie of yoghurt. Mijn koffie en de thee. De twee stuks fruit en 250 gram groente. Je adem. Je leven. Dat ontvang je allemaal uit Gods Hand.

Bijbellezen is gewoon leuk

De maand van de Bijbel is een prima gelegenheid om je af te vragen waarom je de Bijbel leest, wat je erin raakt óf om juist te gaan lezen, mocht je er nog niet bekend mee zijn. Bijbellezen is voor mij als mens en professional worstelen, geërgerd raken of irritatie ervaren, gezegend worden, eten uit Gods hand, een blik krijgen in de hemel, Gods “ja” ervaren, tasten naar licht in het donker, troost als je verdrietig bent, voorbij de beperkte horizon kijken van het menselijk bedrijf.

Ook de NBV21 ga ik stuk lezen.

Robert-Jan van Amstel, 31 januari 2022

Ps. zoek je meer inspiratie om meer te lezen uit de Bijbel, kijk dan eens bij deze blog: “21 Kiezelsteentjes in gewone taal”, klik hier
Bezinningsvraag: welk Bijbelverhaal en/of Bijbeltekst spreekt jou het meeste aan?