21 Kiezelsteentjes in Gewone Taal

Foto Bas Wilberink
Foto Bas Wilberink (http://www.brugmedia.nl/kranten/de-stadskoerier/burgemeester-bilder-krijgt-exemplaar-van-bijbel-gewone-taal/)

De reacties lopen uiteen van “vet cool” tot “overbodig en onnodig”. Dan gaat het niet om de release van de nieuwe iPhone 6 waarvan tientallen miljoenen exemplaren worden verkocht. Sinds 1 oktober van dit jaar is er een nieuwe Bijbelvertaling verschenen: Bijbel in Gewone Taal (afgekort: BGT). De verkoopaantallen liggen wat lager dan het nieuwste speeltje van Apple.  In ieder geval zullen zo’n 100.000 stuks een nieuwe eigenaar hebben gevonden.
Op social media, in de krant en op diverse blogs zijn de reacties vooral positief: “fris en nieuw”, schreef een jonge vent op Twitter. Iemand die al heel lang geen Bijbel meer had opengedaan, begon weer met lezen en is helemaal enthousiast:

“Ik krijg kippenvel als ik de bekende verhalen lees. En die ervaring heb ik lang niet gehad.”

Ook tegengeluiden klinken, want een ander zegt op Facebook dat “de mystieke taal van de Bijbel door de journalistieke toon van de gewone-taal-vertaling vermorzeld wordt.”

Zowel kerkmensen als mensen buiten de kerk, gelovigen en niet-gelovigen, wel of geen christen, geïnteresseerden en veel- en weinig-lezers, laag-, hoog- of niet-opgeleid etc. – het publiek voor de Bijbel in Gewone Taal is breed en divers. En dat vind ik prachtig. Een boek als de Bijbel die onze Nederlandse cultuur diepgaand heeft beïnvloed wordt op deze manier nog meer toegankelijk voor iedereen.
Er zijn diverse gemeenschappen en kerken in Nederland die een project zijn gestart om in één jaar de gehele BGT te lezen. Iedere week een portie van Genesis tot en met Openbaring. Gezamenlijk lezen van heel bekende stof en soms taaie teksten kan vruchtbaar en verbindend werken. Er zijn lezers die in hun eentje beginnen met Genesis om stug de rest van de volgende 2000 pagina’s al lezend te consumeren. Toch stranden ze in boeken als Leviticus (het derde boek van de 66) of lopen op tegen de soms bloeddorstige verhalen in de Koningen-boeken of de ernstige woorden van de profeten als Nahum en Habakuk.

Ik kan me de verzuchting van de Ethiopiër in het boek Handelingen goed begrijpen. De evangelist Filippus stelt hem de vraag: “Begrijpt u wat u leest?” (Handelingen 8, vers 30) En de Ethiopiër die een belangrijke functie in eigen land heeft, zegt dan: “Nee, want niemand legt het mij uit.” Al lijkt Bijbeltaal soms abracadabra voor je, het kloeke boek laat zich wel ontdekken en openen.

Heb je de BGT al in huis of staat het boek op je wensenlijstje, graag wil ik je in alle bescheidenheid gidsen door het rijke landschap van de Bijbel. Ik doe dat in 21 stappen. Zie deze als kiezelsteentjes om het pad te markeren en terug te kunnen vinden. Ieder kiezelsteentje is een hoofdstuk. Je kunt dus in drie weken iedere dag een portie lezen of je smeert dat uit over een langere periode. Als je deze hoofdstukken uit het Oude en Nieuwe Testament leest, dan krijg je zicht op allerlei rode draden en lijnen. Woorden van troosten zul je tegenkomen. Verhelderende zinnen, confronterende uitspraken of glinsteringen van bemoediging en kracht zoeken een weg naar je hart.

De getallen die je vindt achter de Bijbelboeken verwijzen naar de hoofdstukken. Als je begint met Marcus 1, dan blader je naar pagina 1579 en voor Numeri hoofdstuk 11 blz. 213.

Marcus 1 t/m 4
Matteüs 5 t/m 7
Handelingen 8
Johannes 9
Deuteronomium 10
Numeri 11
Romeinen 12
1 Korintiërs 13
Exodus 14
Lucas 15
Spreuken 16
1 Samuël 17
Ezechiël 18
Psalm 19
Johannes 20
Openbaring 21

En misschien is het aardig om tijdens het lezen van een hoofdstuk te kijken welke zin je het meest aanspreekt, als een reminder bij het kiezelsteentje. Zo vind ik bijvoorbeeld in Psalm 19 deze zin mooi: “De hemel vertelt aan alle mensen hoe machtig God is. De hoge hemel laat aan iedereen zien wat God gemaakt heeft: de zon, de maan en de sterren.” (Psalm 19, vers 2, p.853)
Of deze uit Johannes 20, vers 31 (p.1714): “Het gaat erom dat jullie geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. Als je gelooft in Jezus Christus, krijg je het eeuwige leven.”
Uit het boek Spreuken vol levenservaring en wijsheid lees ik: “Vriendelijke woorden geven mensen kracht, net zoals zoete honing mensen sterk maakt.” (Spreuken 16, vers 24, p.1075)

Mocht je je leeservaringen of bepaalde zinnen die je aangesproken hebben, willen delen, dan kun je hieronder reageren. Ik zou dat erg leuk vinden. Als mens en dominee heb ik tot nu mijn meeste levenskennis opgedaan door in gesprek te gaan met de ander. Mocht je voor het eerst reageren op mijn blog, dan zal je bericht eerst gemodereerd worden.

ds. Robert-Jan van Amstel, 6 november 2014
(bovenstaande tekst is aangepast opgenomen in het kerkblad Kerkklanken van de Protestantse Gemeente Zunderdorp)