Hoera! Startzondag DmB 15.9.2013

Hoera! Zo luidde het thema van de Startzondagdienst afgelopen zondag 15 september bij Diensten-met-Belangstellenden in Amsterdam was aanleiding voor een feestelijke en vreugdevolle ontmoeting. Er was veel belangstelling. Niet alleen voor het samen zingen en bidden en luisteren, ook voor de gevulde tafels met zelfgemaakt gebak. Diverse vrijwilligers hebben in het weekeinde flink ‘huis gehouden’ in de keuken. De opbrengst van de verkoop is volledig bestemd voor het werk van DmB. Een fantastisch bedrag van 825 euro is opgehaald.
Iedere bakker en koper van het lekkere goed: heel hartelijk dank voor jullie steun!

Het Christelijk Mannenkoor Immanuël uit Wilnis olv. Jan Verhoef luisterde de startdienst op. En ook dit koor draagt een warm hart voor het evangelisatiewerk in hartje stad. Mede namens het bestuur van DmB dank voor alle muzikale inzet in de afgelopen jaren tot aan vandaag.

Van de Startdienst is een opname gemaakt door Lub Ras (YouTube-kanaal: Zingen in de zomer). Vandaag is de opname via YouTube vrijgegeven. Zo krijg je een indruk van hoe de sfeer is in de Engelse Kerk en wat er zoal wordt gezongen en gesproken in de diensten. Niet elke zondag is er een koor, omdat we ook een plaats van rust en bezinning willen zijn te midden van de stadse drukte. We hebben goede organisten en pianisten als Marten Kamminga, Hans Jütte, Wilbert en Wim Magré, Everhard Zwart met zijn zoon Hidde op trompet, Arjan Breukhoven en André de Jager die met behulp van het muzikaal instrumentarium beeldend en vertellend het evangelie toonzetten.

Iedere zondag om 19:00 uur in de Engelse Kerk, Begijnhof Amsterdam, zijn de kerkdeuren open voor iedere belangstellende. De helft van het aantal zondagen per jaar ben ik voorganger. Zie voor meer informatie, de vernieuwde en zeer verzorgde website van DmB, klik hier.

Uit het begin van mijn preek nav. Lucas 10, vers 1 t/m 11 en vers 17 t/m 22:

Proef die woorden eens goed op de tong, en laat ze eens echoën in je ziel: “Op dat moment begon Jezus vervuld van de Heilige Geest te juichen” (Lucas 10, vers 21). Kun je er een plaatje van maken in je hoofd?

Jezus vervolgt dan met: “Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde”. Hij roept “Halleluja” in zijn eigen taal. Looft God! En wat zo frappant is: het Hebreeuwse woord “halleluja” heeft een verre, wat minder vrome neef, namelijk het Noorse woord “Hoera”. En dat is te vertalen als: “op naar het paradijs”. We zouden kunnen zeggen dat met woorden als Hoera of Halleluja of Loof God of vreugde of prachtig of mooi of proost, dat daarin een voorproefje zit van de hemel, van het paradijs.
Ik vind dit één van de mooiste zinnen in de bijbel, dat we horen over Jezus die vervuld is van de Heilige Geest. Het plezier dat door de woorden heen straalt. Deze woorden willen ons als hoorders in een stemming van vreugde brengen.
We vieren deze zondagavond een Startdienst. In dit 51e levensjaar van Stichting DmB willen we gewoon verder gaan met die prachtige en sterke boodschap uit het Evangelie: God is mens geworden. God heeft in Jezus Christus laten zien dat u, jij en ik van grote waarde zijn. Terwijl ons bestaan niet noodzakelijk is volgens de evolutie-theorie (we zijn eigenlijk een bijproduct), werpt de bijbelse boodschap een heel ander licht op het bestaan van u, jou en mij: je leeft, en hoe, voor God. En God leeft met jou mee. Hij is er vanaf het begin van je geboorte tot aan het moment dat jij je laatste adem geeft.

Vanuit die vreugde van Jezus Christus leeft ook DmB in Amsterdam. Met deze vreugde gaan we een nieuw seizoen in.
Heerlijk om voor en met deze groep van vrijwilligers te werken!

ds Robert-Jan van Amstel, 20 september 2013. Tekst aangepast 20.9: datum 22 september moet zijn: 15 september.

Een gedachte over “Hoera! Startzondag DmB 15.9.2013”

Reacties zijn gesloten.