Bijzonder feestelijk jubileum 50 jaar DmB

JubileumDmB00Wat een knalfuif, 50 jaar Stichting Diensten-met-Belangstellenden is volop gevierd zondag 17 maart j.l. Aanwezigen uit diverse hoeken van Nederland, vaste bezoekers, ooit-bezoekers, mensen die de allereerste dienst hebben meegemaakt met ds Van Pagée, donateurs, belangstellenden, oud-predikanten etc. hebben de feestelijkheden opgeluisterd. Een goed bezochte receptie werd gevolgd door een toespraak van de huidig voorzitter Piet van Meerveld. Ook de voorzitter van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zunderdorp (Amsterdam-Noord), Jan Gils, sprak de aanwezigen een hartelijk woord toe. Zo werd zichtbaar gemaakt hoe innig verstrengeld de bindingen zijn tussen DmB en Zunderdorp.
Er kwam nog een mooie verrassing: Van Meerveld introduceerde de nieuwe huisstijl van DmB. Vernieuwing en verfraaiing van het DmB-gezicht. Middels een mooi filmpje van bestuurslid Marijn die sterk betrokken is geweest bij het proces, werden de bezoekers getoond hoe de mus een plek vindt bij God. Omdat er nog wat gesleuteld moet worden aan de eindversie, houd je het filmpje nog even tegoed.

Gisteren heb ik genoten van en veel vreugde beleefd aan de receptie en de feestdienst. Dank aan alle vrijwilligers, muzikanten, koren, oud-predikanten en een iedereen die voor of achter de schermen haar of zijn bijdrage heeft geleverd. 50 Jaar DmB kon niet mooier gevierd worden. En natuurlijk zijn wij God Zelf dankbaar die deze 50 jaar heeft bewaard in zijn Handen, zodat belangstellenden in aanraking konden komen met het rijke en steeds weer verwonderende Evangelie van Jezus Christus. We hebben gebeden dat God voortgaat met zijn zegen in hartje stad, dat we kunnen blijven leunen, steunen op God.

Fotograaf Erik Hijweege heeft een flink aantal foto’s gemaakt tijdens de festiviteiten. Een paar laat ik graag zien, zie hieronder. De onderschriften zeggen genoeg, lijkt me. Klik op de foto’s voor een vergroting. En het is mogelijk de foto’s op te slaan op je computer.
Concluderend na gisteren: we gaan verder met het werk in Amsterdam, in Mokum. Op eigen, bescheiden en inspiratievolle manier Jezus Christus present stellen.

ds Robert-Jan van Amstel, 19 maart 2013

3 gedachten over “Bijzonder feestelijk jubileum 50 jaar DmB”

  1. Wat een blije gezichten op de foto’s! Zo gaan we het werk voortzetten, met een nieuw huisstijl en onze aloude inspiratie vanuit het evangelie.

  2. PS: en de presentatie van de nieuwe huisstijl staat al op de site, leuk om weer te bekijken!

Reacties zijn gesloten.